Logo
Pracownia RTG i USG "Mamma-Dens" s.c.
Pracownia RTG i USG „Mamma-Dens” świadczy usługi medyczne z zakresu diagnostyki obrazowej. Badania są przeprowadzane w pracowniach zlokalizowanych przy ul. Jesiennej 6. Posiadamy pracownię rentgenodiagnostyki ogólnej (Pawilon 1) oraz pracownię rentgenodiagnostyki stomatologicznej i pracownię USG (Pawilon 2).